Omgaan met profetische woorden

Wij kennen het allemaal: het zo lang wachten op het uitkomen van een profetisch woord dat we onszelf afvragen of wij, of de profeet, het echt goed hebben gehoord. Velen hebben zo lang gewacht dat zij de conclusie hebben getrokken dat de profetische bediening leuk is maar weinig praktisch nut heeft. Anderen zijn sceptisch geworden of geloven er helemaal niet meer in, vooral na een negatieve ervaring. lees meer »»

Bijbelse principes rondom de ethiek en het protocol van de NT profetische bediening

Van: John Paul Jackson en Marc Dupont
Redactieteam: John Paul Jackson, Marc Dupont, Loren Sanford, Jim Goll en Bobby Connor
Vertaald door: De Nederlandse Profetische Raad, www.profetischeraad.org

Inleiding

Binnen de hedendaagse Gemeente kan de term ‘profetische bediening’ veel verschillende betekenissen hebben. Om die reden hebben wij geprobeerd een kort uitleg te geven van de Bijbelse waarden, normen en praktijken rondom de nieuwtestamentische profetische bediening voor mensen die incidenteel in de profetische bediening functioneren en voor profeten. Zij zijn bedoeld voor mensen die in meerdere gemeenten, organisaties en landen in de profetische bediening functioneren. Ook kunnen zij worden gebruikt voor mensen die voornamelijk en uitsluitend in hun eigen gemeente profeteren. lees meer »»