Categorie archief: Events

MASTERCLASS PROFETISCHE BESTEMMINGEN

MASTERCLASS PROFETISCHE BESTEMMINGEN

Al lang had ik het verlangen om een profetische Masterclass te organiseren, en nu is het zover! Het doel van deze Masterclass is om jou te helpen met grotere autoriteit te gaan profeteren.

Deze Masterclass zal je zelfvertrouwen doen toenemen zodat je bestemming zult profeteren over mensen, bedieningen, nationale en zelfs wereldwijde situaties!

Wat kun je verwachten:

Hoogstaand onderwijs van Arleen Westerhof en John & Katryn Baak over hoe je kunt functioneren in het profetische te midden van alle veranderingen van deze tijd.

Een duidelijk woord van God over jouw rol hierin.

Profetisch inzicht in Gods roeping voor onze landen.

Profetische activatie die je zal uitdagen om verder te groeien terwijl je uit je comfort zone stapt.

Een stuk mentorschap om je te hepen je profetische vaardigheden aan te scherpen.
Deze Masterclass is niet voor beginners, maar voor hen die al langere tijd actief zijn als profeet en met regelmaat over anderen profeteren.

Vanwege de beperkingen rondom COVID-19 kan een beperkt aantal personen deelnemen. Let op, het is niet mogelijk de training slechts één dag te volgen(!).

We zien ernaar uit je hier te mogen begroeten,

Arleen Westerhof, oprichter van de Nederlands Profetische Raad en lid van de Apostolische Raad voor Profetische Oudsten (USA).

Algemene Informatie:

Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Datums en tijden: Vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli 10:00 – 17:00 (beide dagen)

Prijs: 85 euro p.p. incl. lunch

Taal: Nederlands, er zal niet worden vertaald.

Let op; het is niet mogelijk om slechts één van de twee trainingsdagen bij te wonen.

MASTERCLASS PROPHETIC DESTINIES

I’ve had a desire in my heart for a long time to do this prophetic masterclass and now it’s finally here!

With this masterclass, I want to help to raise the level of authority with which you prophesy.

This masterclass will raise your confidence level to prophesy destiny to people, ministries and into national and world situations.

What to expect:

Cutting-edge teaching from Arleen Westerhof and John & Katrhryn Baak on how to function prophetically now in these intense times of change.

A clear word from God about your role in all of this.

Prophetic insight into God’s calling for our nations.

Prophetic activations that will stretch you and challenge you to grow as you step out of your comfort zone.

Mentoring to help you to sharpen your own prophetic gift.

This masterclass is not for beginners. It is for those who already have a background in the prophetic and who are used to regularly giving prophetic words to others.

Due to the COVID19 restrictions, only a limited number of people can participate.

Looking forward to having you join us,

Arleen Westerhof

Founder, Netherlands Prophetic Council and member of the Apostolic Council of Prophetic Elders (USA)

General Information:

Location: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Dates and times: Friday July 10th and Saturday July 11th; 10.00 AM – 5.00 PM both days

Price: 85 euros p.p. incl. lunch

Language: Dutch (only)

Heads up; it is not possible to attend only one of the two training days.

Chuck Pierce 2020

For English scroll down.

Chuck Pierce in Nederland, wo. 22 jan. 2020 in het Dominion Centre

Chuck Pierce is één van de twee profeten waarvan wij weten dat als hij spreekt, landen veranderen! De vorige keer dat Chuck in Nederland is geweest was 25 januari 2018. Toen heeft hij gezegd dat hij hier was om ons te laten weten dat Gods oog op Nederland is! Zijn woorden hebben diepe indruk gemaakt.

Chuck zei in 2018 dat er ‘deuren in de hemel open zijn, maar dat deze deuren aan het eind van 2020 weer dicht zullen gaan.’ Die deuren zijn deuren van de ongekende vooruitgang van het koninkrijk van God hier op de aarde.

En nu zijn wij in 2020 beland! 

Arleen: In de week voor de Kerst was ik aan het bidden; ‘Heer, wilt U tot Chuck spreken dat hij weer terug naar Nederland moet komen?! Er moet een vervolg zijn voor dit woord!’ Dezelfde avond werden Dick en ik gebeld door Chuck’s PA met onder andere de vraag of wij wilden dat Chuck weer terug naar Nederland zou komen! Dit was een snel en direct antwoord op gebed. Wij zijn daarom heel verwachtingsvol over het nieuwe woord dat Chuck voor ons heeft en wat dat voor ons land zal betekenen. Mis het niet!

Datum en tijd: wo. 22 jan., 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Kosten: 15,00 euro p.p.
Inschrijven klik hier.

Luister naar het woord van Chuck uit 2018.

Over Chuck
Chuck is voorzitter van Global Spheres Inc. (GSI) in Texas. Dit is een apostolisch-profetische bediening die overwinnende aanbidders bijeen brengt en mobiliseert. GSI is ook betrokken bij andere bedieningen die bijdragen aan nieuwe Koninkrijks paradigma’s op regionaal en landelijk niveau. Daarnaast is Chuck voorzitter van Glory of Zion International Ministries, een bediening die zich richt op verzoening tussen Israël en de kerk. Chuck staat bekend om zijn accurate profetieën die richting geven aan landen, steden, kerken en individuen en hen helpt om de tijd en seizoenen te duiden waarin we leven. Chuck en zijn vrouw Pam hebben zes kinderen en dertien kleinkinderen.Chuck is de auteur van meer dan 20 boeken, waaronder de bestsellers: Possessing Your Inheritance, The Future War of the Church, The Worship Warrior, God’s Unfolding Battle Plan, Interpreting the Times, Redeeming the Time, Time to Defeat the Devil, The Apostolic Church Arising, A Time to Prosper, A Time to Triumph, and The Spiritual Warfare Handbook.

Chuck Pierce in the Netherlands, Wednesday the 22nd of January, in the Dominion Centre.

Chuck Pierce is one of two prophets of which we know when they speak, countries change! The last time Chuck was in the Netherlands was on January 25th, 2018. He said then that he was here to let us know that “God’s eye is on the Netherlands!” His words had a deep impact, especially those which he spoke about the Netherlands.

He also said in 2018 that doors in heaven are open now, – doors of the unprecedented progress of the kingdom of God here on earth – but that they will close by the end of 2020.

And now, it’s 2020!

Arleen: ‘I was praying the week before Christmas; “Lord, please speak to Chuck about coming back to the Netherlands, we need a follow-up for this word!” That same evening, Dick and I got a phone call from Chuck’s PA asking, among other things, whether we were interested in having Chuck to come back to the Netherlands! This was such a quick and direct answer to prayer, that we are very expectant about the new word that Chuck has for us and what that will mean for our country. Do not miss it!

Info:

Date and time: Wed. Jan. 22, 7.30 p.m. – 10 p.m.
Location: Dominion Center, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Costs: € 15.00 per person.
To Register click here.

Listen to the word of Chuck from 2018.

About Chuck
Chuck serves as President of Global Spheres, Inc. (GSI) in Corinth, Texas.  This is an apostolic, prophetic ministry that is being used to gather and mobilize the worshipping Triumphant Reserve throughout the world.  GSI facilitates other ministries as well, and participates in regional and national gatherings to develop new Kingdom paradigms.  Chuck also serves as President of Glory of Zion International Ministries, a ministry that aligns Jew and Gentile.  He is known for his accurate prophetic gifting which helps direct nations, cities, churches and individuals in understanding the times and seasons in which we live. Chuck and his wife, Pam, have six children thirteen grandchildren.  He has authored and co-authored over 20 books, including the bestsellers: Possessing Your Inheritance, The Future War of the Church, The Worship Warrior, God’s Unfolding Battle Plan, Interpreting the Times, Redeeming the Time, Time to Defeat the Devil, The Apostolic Church Arising, A Time to Prosper, A Time to Triumph, and The Spiritual Warfare Handbook.